Parafia pod wezwaniem
Św. Ojca Pio w Zamościu koło Bydgoszczy
świat mógłby istnieć bez słońca,
lecz nie mógłby istnieć bez Mszy świętej
(Św. Ojciec Pio)
Copyright 2014 © by xiTec. All rights reserved.
Msze święte w niedzielę i święta:
8.00, 10.30 i 18.00

Msze święte w dni powszednie:
18.00, we wtorki - 9.00

Msze święte w święta kościelne zniesione:
10.00 i 18.00
Ogłoszenia parafialne i
intencje mszalne
{ kliknij }
Zamów intencje Mszy św
{ kliknij }
I Ty, możesz dołączyć do budowniczych naszego Kościoła
pw. Św. Ojca Pio w Zamościu.

Oto nasze konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Szubinie
57 81640001 0004 4857 2000 0001

Bóg zapłać...

{ Nasi darczyńcy
}
Modlitwa w drodze może się stać Twoją osobistą codzienną modlitwą, tak jak brewiarz. Autorami treści medytacji są jezuici. Odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach, czyli kontemplatywność w działaniu, jest głównym rysem naszej duchowości. Nie ma jednak prawdziwej kontemplacji w życiu codziennym bez spotkania Jezusa w Jego Słowie.
home
Mój drogi, odwiedzający stronę internetową Parafii pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Zamościu koło Bydgoszczy - witamy Cię w naszej wspólnocie.

Gorąca modlitwa do Świętego Józefa i Świętego Ojca Pio wspomaga nas każdego dnia, a podążając słowami Świętej Siostry Faustyny, że efekty zdobywa się modlitwą i pracą codziennie ukazują coraz to nowsze efekty pracy.


Nasza Parafia, to dzieło prowadzone przez ks. proboszcza Romana Michalskiego. Razem z nim budujemy nasz piękny Kościół własnymi rękami i nakładem. Każda położona tu cegła i każdy wbity gwóźdź są naszym wyrazem miłości do Boga i podziękowaniem, że dano nam możliwość budowy Domu Bożego.
Witamy w naszej wspólnociePolecane  aplikacje 
w Twoim telefonie
Modlitwa w drodze
od: Jesuit Apps
VI Niedziela Wielkanocna
„Jeśli Mnie kto miłuje...”

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam właściwy i pełny sens moralności chrześcijańskiej, a w zasadzie właściwy i pełny sens chrześcijaństwa, które często skłonni jesteśmy redukować jedynie do moralności, czy nawet wręcz samych zakazów i nakazów. To nie prawo moralne leży w centrum nauku Chrystusa, nie zakazy i nakazy, lecz miłość.

Najpierw miłość Boga do człowieka, a zaraz potem miłość człowieka do Boga, do Chrystusa, który objawił nam pełnię Bóstwa. Punktem wyjścia dla życia chrześcijańskiego musi być miłość. My natomist kładziemy główny nacisk na moralność, na „niełamanie” przykazań, na „bycie porządnym”, a właściwie na zachowywanie pozorów porządności, by jak najwięcej pytań rachunku sumienia z pierwszokomunijnej książeczki zbywać krótkim „Nie dotyczy”.

Tymczasem Jezus mówi wyraźnie: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Najpierw trzeba więc pokochać Boga, a dopiero potem można liczyć na zrozumienie i sprostanie Jego nauce, przykazaniom, wskazaniom. To nie znaczy, jakoby ludzi, którzy nie kochają czy nie wierzą w Boga, przykazania nie obowiązywały. Nie, sumienie i prawo moralne jest obowiązkowym wyposażeniem każdego człowieka i trzeba się z nim liczyć. Ale w przypadku religii, moralność jest koniecznym i niezbędnym jej elementem. Na całym świecie nie ma ani jednej religii bez moralności, aczkolwiek rozmaite religie rozmaicie pojmują moralność.

Dotyczy to oczywiście i chrześcijaństwa, ale tu dopiero moralność uzyskuje swój pełny sens i znaczenie. Już od samego początku Objawienia starotestamentalnego czytamy, że Bóg oczekiwał i wymagał od człowieka przestrzegania pewnych zasad. To posłuszeństwo prawu moralnemu było warunkiem błogosławieństwa i szczęścia człowieka. Kto łamał prawo, ten tracił Bożą przychylność i zasługiwał na surową karę. Moralność była więc wtedy umotywowana interesownością i strachem.

ogłoszenia
intencje mszalne
nasza parafia
wydarzenia w parafii
nasze grupy parafialne
galeria
kontakt
szkoła podstawowa:
środa od godz. 16.00

gimnazjum:
czwartek od godz. 16.00,

młodzież i dorośli:
piątek od godz. 16.00
Kontynuujemy zapisy na wyjazd do Krakowa w lipcu 2016 roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z liderem ŚDM w naszej parafii Roksaną Patrycją Zbrojewską na parafialnej stronie internetowej.

Kontakt:
facebook: Roksana Patrycja Zbrojewska
e-mil: rok.zbr@gmail.com

Spowiedź pierwszopiątkowa