Parafia pod wezwaniem
Św. Ojca Pio w Zamościu koło Bydgoszczy
świat mógłby istnieć bez słońca,
lecz nie mógłby istnieć bez Mszy świętej
(Św. Ojciec Pio)
Copyright 2014 © by xiTec. All rights reserved.
Msze święte w niedzielę i święta:
8.00, 10.30 i 18.00

Msze święte w dni powszednie:
18.00, we wtorki - 9.00

Msze święte w święta kościelne zniesione:
10.00 i 18.00
Ogłoszenia parafialne i
intencje mszalne
{ kliknij }
Zamów intencje Mszy św
{ kliknij }
I Ty, możesz dołączyć do budowniczych naszego Kościoła
pw. Św. Ojca Pio w Zamościu.

Oto nasze konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Szubinie
57 81640001 0004 4857 2000 0001

Bóg zapłać...

{ Nasi darczyńcy
}
Modlitwa w drodze może się stać Twoją osobistą codzienną modlitwą, tak jak brewiarz. Autorami treści medytacji są jezuici. Odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach, czyli kontemplatywność w działaniu, jest głównym rysem naszej duchowości. Nie ma jednak prawdziwej kontemplacji w życiu codziennym bez spotkania Jezusa w Jego Słowie.
home

 
Mój drogi, odwiedzający stronę internetową Parafii pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Zamościu koło Bydgoszczy - witamy Cię w naszej wspólnocie.

Gorąca modlitwa do Świętego Józefa i Świętego Ojca Pio wspomaga nas każdego dnia, a podążając słowami Świętej Siostry Faustyny, że efekty zdobywa się modlitwą i pracą codziennie ukazują coraz to nowsze efekty pracy.


Nasza Parafia, to dzieło prowadzone przez ks. proboszcza Romana Michalskiego. Razem z nim budujemy nasz piękny Kościół własnymi rękami i nakładem. Każda położona tu cegła i każdy wbity gwóźdź są naszym wyrazem miłości do Boga i podziękowaniem, że dano nam możliwość budowy Domu Bożego.
Witamy w naszej wspólnociePolecane  aplikacje 
w Twoim telefonie
Modlitwa w drodze
od: Jesuit Apps
V Niedziela Wielkanocna
„Jestem winnym krzewem...”

Ze względów praktycznych jest to niezwykle ważna Ewangelia, ale też i trochę niewygodna, bo tam, gdzie w grę wchodzą względy praktyczne, tam też i pojawiają się wymagania, a tego na ogół wolimy unikać - o wiele łatwiej i pewniej poruszamy się w sferze teorii, idei, słów. No i często poprzestajemy tylko na słowach. Tymczasem ta Ewangelia dotyczy nie słów, lecz czynów, a ściślej mówiąc, pozwala zweryfikować słowa przy pomocy czynów.

Albowiem we fragmencie tym, Jezus pokazuje jasne i wyraźne kryteria autentycznej wiary. Wiara, czyli żywa więź z Bogiem, polega na tym, że człowiek przynosi owoc, a owoc to coś takiego, co można zbadać, zmierzyć, porównać. Nie jest wiarą postawa czysto teoretyczna, zajęcie stanowiska ideologicznego czy społeczna deklaracja. Nie jest także wiarą samo tylko spełnianie pewnych formalnych wymogów, np. „chodzenie do kościoła”, spowiedź wielkanocna czy „posyłanie dziecka na religię i do komunii”.

Nabór do przedszkoli, które polecamy w Zamościu i Bydgoszczy
ogłoszenia
intencje mszalne
nasza parafia
wydarzenia w parafii
nasze grupy parafialne
galeria
kontakt
Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej
Przedszkole w Zamościu
 

Apel - prośba członków Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej przy parafii św. Ojca Pio w Zamościu.

kliknij
Pomóż dziecku z naszej parafii !

Czteroletnia Marcelinka od dwóch lat choruje
na cukrzycę. Wasz 1%, który wkrótce
będziecie mogli podarować rozliczając swój PIT będzie dla niej wielką pomocą.

Pomóżcie jej żyć normalnie !WYCIECZKO - PIELGRZYMKA 5-DNIOWA
POLSKA - Śladami Jana Pawła II
Kontakt: p. Dorota tel.: 506-093-008
więcej informacji [ KLIKNIJ }