Informator parafialny

Informator parafialny

SAKRAMENTY I POSŁUGI:

Eucharystia
Msze święte w niedzielę i święta:
8.00, 10.30 i 18.00
Msze święte w dni powszednie:
18.00, we wtorki – 9.00

Msze święte w święta kościelne zniesione:
10.00 i 18.00

Sakrament Chrztu Świętego
Udzielany jest w każdą:
♦ niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30
♦ sobotę na Mszy św. o godz. 18.00

Chrzest należy zgłosić w Biurze Parafialnym najpóźniej tydzień przed planowanym terminem, przedstawiając akt urodzenia dziecka. Rodzicami Chrzestnymi mogą być osoby mające ukończone 16 lat, bierzmowane, wierzące i praktykujące, połączone ślubem kościelnym. Rodzice Chrzestni zamieszkali w innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że spełniają te wymogi.

Sakrament Pokuty
Okazja do Spowiedzi świętej pół godziny przed każdą Mszą św.
Prosimy, aby ze Spowiedzi św. w niedziele i święta korzystały osoby dorosłe, a dzieci przystępowały do tego Sakramentu w dni powszednie i z okazji Pierwszego Piątku Miesiąca.

Spowiedź św. przed I-szym Piątkiem:
♦ w środę od godz. 16.00 – szkoła podstawowa
♦ w czwartek od godz. 16.00 – gimnazjum
♦ w piątek od godz. 16.00 – młodzież i dorośli

Sakrament Bierzmowania
Udzielany jest co dwa lata młodzieży klas II i III gimnazjum oraz tym, którzy jeszcze tego sakramentu nie przyjęli, po wcześniejszym przygotowaniu.

Sakrament Namaszczenia Chorych
Ks. Proboszcz nawiedza chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną w każdy I-szy piątek miesiąca od godz. 9.00. Nowych chorych należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Parafialnym.

Sakrament Małżeństwa
Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym /po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem/ trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, przedkładając:
♦ dowód osobisty
♦ metrykę chrztu /do Sakramentu Małżeństwa/ – ważną 3 miesiące
♦ świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego.

Pogrzeb
Należy zgłosić w Biurze Parafialnym przedstawiając akt zgonu. Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Mszą św. pogrzebową.