Ważne dokumenty parafialne

Dekret erygujący naszą Parafię

Dekret Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

Dekret mianujący ks. proboszcza Romana Michalskiego Diecezjalnym Duszpasterzem Strażaków