ojciecpio
Witamy w parafii
pw. św. Ojca Pio
Witamy w parafii
pw. św. Ojca Pio
Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez Mszy świętej.
Św. Ojciec Pio
ojciecpio
ŚW. OJCZE PIO
MÓDL SIĘ
ZA NAMI
ŚW. OJCZE PIO
MÓDL SIĘ ZA NAMI
Oczyść serce swoje z grzechu i posłuchaj słowa Bożego.
Oczyść serce swoje
z grzechu
i posłuchaj
słowa Bożego.
ojciecpio
DOBRY ŚWIAT
TYLKO Z JEZUSEM
DOBRY ŚWIAT
TYLKO
Z JEZUSEM
Ścieżki, którymi prowadzi nas Jezus Chrystus, zawsze
prowadzą do Boga, nie zawsze jest jednak łatwo.
previous arrow
next arrow

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej!

Mój drogi, odwiedzający stronę internetową Parafii pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Zamościu koło Bydgoszczy – witamy Cię w naszej wspólnocie.

Gorąca modlitwa do Świętego Józefa i Świętego Ojca Pio wspomaga nas każdego dnia, a podążając słowami Świętej Siostry Faustyny, że efekty zdobywa się modlitwą i pracą, codziennie ukazują coraz to nowsze efekty pracy.
Nasza Parafia, to dzieło prowadzone przez ks. proboszcza Romana Michalskiego. Razem z nim budujemy nasz piękny Kościół własnymi rękami i nakładem. Każda położona tu cegła i każdy wbity gwóźdź są naszym wyrazem miłości do Boga i podziękowaniem, że dano nam możliwość budowy Domu Bożego.


BIEŻĄCE WYDARZENIA W NASZEJ PARAFII

Spowiedź święta

Przed każdą Mszą św.

Sakrament pokuty każdego dnia tygodnia 30 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Każdy pierwszy czwartek miesiąca

W każdy pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św do godziny 20:00 Pan Jezus udziela nam szczególnej audiencji podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tylko trwając na kolanach przed Najświętszym Bogiem wyprosimy tak potrzebne nam łaski dla nas, naszej parafii i naszej Ojczyzny.

Ofiara na funkcjonowanie parafii

Twój udział w budowie wspólnoty

Bóg zapłać tym, którzy na konto parafialne przekazują ofiary kiedy nie mogą być na Mszy św. ze względu na chorobę czy pandemię. Bóg zapłać za świadectwo, że nie jest nam obojętne utrzymanie parafii w tym trudnym czasie. Bardzo proszę o te ofiary na utrzymanie i funkcjonowanie parafii. Bóg zapłać. Proboszcz.

„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa”

Ps 119,89

Zachęcamy Cię do zapoznania się z fragmentem Pisma Świętego na nadchodzący tydzień.
Zatrzymaj się nad słowem, które Pan Bóg kieruje do Ciebie.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?”

Dzisiejsza przypowieść to fragment dłuższej mowy Pana Jezusa w Ewangelii świętego Mateusza, która dotyczy Kościoła. Możemy powiedzieć, że także przez tę przypowieść Pan Jezus chce nam uzmysłowić, jak „działa” Kościół, jaką wspólnotą jest w zamyśle Bożym.
Po pierwsze, fundamentem Kościoła, kamieniem węgielnym, jest Chrystus. Chrystus, który za nas oddał życie, który nam wszystkim, grzesznym, pierwszy okazał miłosierdzie. Dług dziesięciu tysięcy talentów do dług niewyobrażalny, nie do spłacenia. Ale jak śpiewamy w pieśni eucharystycznej: ,,Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas, jedną kroplą może, obmyć z win i zmaz”. Tak wielka jest moc Ofiary Jezusa, zawsze żywej, odnawianej na ołtarzu, owocnej także w sakramencie pojednania – we Krwi Jezusa zostajemy obmyci ze wszelkiego brudu grzechu.
Ale Kościół to nie ja sam i Pan Bóg – Kościół to wspólnota. Dlatego Pan Jezus tak wyraźnie nam pokazuje, że jest jakaś fundamentalna zależność między otrzymaniem miłosierdzia od Boga i obdarzaniem miłosierdziem bliźnich. Inaczej ten przepływ łaski jest zablokowany, nieskuteczny. Przygotowując się do spowiedzi świętej, musimy częściej pytać samych siebie – jak jest z moim przebaczaniem? Czy nie żywię w nieskończoność urazy do innych? Czy otwieram serce na łaskę Boga w tych przestrzeniach, gdzie trudno mi przebaczyć?
Przebaczenie to jeden z najtrudniejszych, najbardziej delikatnych, często bolesnych tematów. Ale dzisiejsza Ewangelia – słowo życia – może rozjaśnić ciemności naszego serca, naszych pogmatwanych, ludzkich historii, światłem Chrystusa Zmartwychwstałego. I wybrzmiewa w niej logika daru – Bóg tak hojnie nas obdarza przebaczeniem, jest tak niezwykle, zawsze, wiernie przebaczający, że to rodzi w nas gotowość do miłosierdzia wobec bliźnich.
Życie według nauki Jezusa jest oparte na logice daru. Jak zauważa w jednym ze swoich esejów biskup Robert Barron: Nowe życie, do którego zachęca Jezus – które w istocie rzeczy umożliwia – jest życiem absolutnie radykalnego obdarowywania. (…) W zwykłym udzielaniu czegoś człowiek kocha tych, z którymi już jest związany, i dlatego może od nich oczekiwać jakiegoś rodzaju rekompensaty, emocjonalnej czy innej; natomiast w nowym sposobie udzielania miłość trzeba ofiarowywać właśnie tym, którzy nie wyświadczają w odpowiedzi żadnej przysługi. Jezus formułuje tę zasadę bardzo jasno: < Jesteśmy wezwani do przebaczenia ,,z serca” – czyli dogłębnego, szczerego, prawdziwego. Ludzkimi siłami to niemożliwe. Ale wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Przyzywajmy z ufnością Ducha Świętego Pocieszyciela, Ducha jedności, aby uzdalniał nas do autentycznej postawy przebaczania.


Posłuchaj
niedzielnej
ewangelii

NASZA GALERIA