WAŻNE DOKUMENTY

DEKRET ERYGUJĄCY NASZĄ PARAFIĘ

DEKRET ARCYBISKUPA HENRYKA MUSZYŃSKIEGO

DEKRET MIANUJĄCY KS. PROBOSZCZA ROMANA MICHALSKIEGO DIECEZJALNYM DUSZPASTERZEM STRAŻAKÓW