Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

Gromadzimy się każdego 23 dnia miesiąca o godz. 17.30. Przez pośrednictwo św. Ojca Pio Panu Bogu przedstawiamy nasze dziękczynienia i prośby za nas samych, naszych najbliższych i całej rodziny parafialnej. Zapraszamy wszystkich do modlitwy.


Parafialna Grupa Modlitwy św. Ojca Pio powstała w 2012 roku założona przez Ojca Mieczysława – Kapucyna z Klasztoru w Bydgoszczy.

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio naszej parafii jest oficjalnie zarejestrowana w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Grup Modlitwy św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo od dnia 03 lipca 2013 roku.

Do Grupy Modlitwy należy 10 członków – naszych parafian oraz także z innych parafii.
Animatorem Grupy Modlitwy jest Pani Dorota Pawlisz, jej zastępcą jest Pani Barbara Drzystek. Duchową opiekę nad Grupą Modlitwy sprawuje Proboszcz parafii.

Zgodnie z wolą św. Ojca Pio Grupa Modlitwy apostołuje;

Miesięczy program spotkań:
Spotkanie Grupy Modlitwy odbywa się każdego 23 dnia miesiąca. O godz. 17.30 rozpoczynamy od Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy za wstawiennictwem św. Ojca Pio i Msza św.


Udział w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach rejonowych i ogólnopolskich:
Członkowie Grupy biorą czynny udział we wszystkich wymienionych rodzajach spotkań organizowanych przez krajowych moderatorów Grup Modlitwy św. Ojca Pio.

Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego:
Nasza Grupa Modlitwy zaangażowana jest w posługę i pomoc charytatywną dla rodziny naszej parafii, której dziecko chore jest na zespół RETTA.  Pomocą są ofiary zbierane na Mszy św. w czasie spotkania Grupy Modlitwy 23 każdego miesiąca. Grupa Modlitwy naszej parafii zajmuje się także przygotowaniem każdego roku paczek ze słodyczami dla dzieci z okazji święta św. Mikołaja.

Formacja członków Grupy:

W każdy drugi poniedziałek miesiąca odbywa się spotkanie formacyjne dla członków Grupy Modlitwy na plebani: wspólna modlitwa i medytacja nad tekstami formacyjnymi.

13 marca 2022 roku Grupa Modlitwy św. Ojca Pio naszej parafii przeżywała 10-tą rocznicę powstania. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył Pasterz Naszej Diecezji Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk. Po Mszy św. odbyła się uroczysta AGAPA na plebani.

Relacja fotograficzna z tej uroczystości: